ESDH-sekretariatet

Journalplan

Herunder kan du finde Aalborg Universitets journalplan i en kommenteret udgave. Planen (uden kommentarer er indbygget) i WorkZone. 

Journalplan 2016-2020


Generelt om jounalplanen

Når du opretter en sag, skal sagen have et journalnummer ud fra AAU’s journalplan. Journalplanen er inddelt i hovedgrupper, dernæst i emnegrupper og endelig i sagsgrupper. 

Journalplanen er indlejret i WorkZone, så når du opretter en sag, skal du blot vælge den sagsgruppe, som du er ved at løse en opgave indenfor, dernæst opretter WorkZone automatisk et sagsnummer.

Om "Generelt" og "Diverse-grupper"

Inden for alle emnegruppe er der en sagsgruppe, der hedder ”Generelt”, og en der hedder ”Diverse.

Gruppen ”Generelt” skal du bruge til sager, der er generelle for emnegruppen, fx når sagen indeholder stillingtagen til principielle spørgsmål, eller når sagen går på tværs af flere sagsgrupper.

Gruppen ”Diverse” skal du bruge til sager, som du ikke kan placere i nogen af de andre sagsgrupper.

Når journalplanen igen skal opdateres, gennemgår ESDH-sekretariatet diverse-sagerne med henblik på at afdække, om der skal oprettes nye sagsgrupper. 

Bemærk: Sagsgruppe 900 og 909 kun må bruges til testsager og undervisningssager.