AAU logo

Kontakt ESDH-sekretariatet

Afdelingsleder Marianne Andreasen
Tlf. 9940 9496
ma@adm.aau.dk

Kontorfuldmægtig Pia Buchholtz
Tlf. 9940 9497
pb@adm.aau.dk

ESDH-koordinator Mads Sommer Jensen
Tlf. 9940 9486
mje@adm.aau.dk

Fuldmægtig Nienke Willemse Larsen
Tlf. 9940 3139
nwl@aub.aau.dk

Fuldmægtig Eva Toftbjerglund Laursen
Tlf. 9940 3854
etl@aub.aau.dk

Fuldmægtig Rasmus Vandkjær Rasmussen
Tlf. 9940 9407
rvr@aub.aau.dk

ESDH-sekretariatet
esdh-sekretariat@adm.aau.dk